7-Day forecast for Warrenton, VA

Definitely of light snow.

Currently 34° Definitely of light snow.

Winds 9 MPH

Definitely of light snow.

Wednesday 11/26

Definitely of light snow.

High: 40° Low: 29°
Slight chance of light snow showers.

Thursday 11/27

Slight chance of light snow showers.

High: 41° Low: 24°
Partly Cloudy

Friday 11/28

Partly Cloudy

High: 38° Low: 24°
Mostly Cloudy

Saturday 11/29

Mostly Cloudy

High: 44° Low: 36°
Partly Cloudy

Sunday 11/30

Partly Cloudy

High: 59° Low: 41°
Chance of light rain showers.

Monday 12/1

Chance of light rain showers.

High: 58° Low: 34°
Partly Cloudy

Tuesday 12/2

Partly Cloudy

High: 47° Low: 23°
Last updated 11:39 AM Wednesday, November 26