7-Day forecast for Fredericksburg, VA

Definitely of light snow.

Currently 38° Definitely of light snow.

Winds 10 MPH

Definitely of light snow.

Wednesday 11/26

Definitely of light snow.

High: 44° Low: 32°
Chance of light snow showers.

Thursday 11/27

Chance of light snow showers.

High: 43° Low: 26°
Few Clouds

Friday 11/28

Few Clouds

High: 42° Low: 27°
Mostly Cloudy

Saturday 11/29

Mostly Cloudy

High: 48° Low: 38°
Partly Cloudy

Sunday 11/30

Partly Cloudy

High: 60° Low: 43°
Chance of light rain showers.

Monday 12/1

Chance of light rain showers.

High: 62° Low: 37°
Partly Cloudy

Tuesday 12/2

Partly Cloudy

High: 50° Low: 25°
Last updated 12:39 PM Wednesday, November 26